MENU
Aula_close Layer 1
Dybbøl-Skolens logo er et billede af Dybbøl mølle
Mobil menu

Skole-hjem-samtaler

Skole/hjem-samtaler på Dybbøl-Skolen.

Dybbøl-Skolen lægger vægt på en god og konstruktiv dialog mellem skole og hjem. En del af dette er skole/hjem-samtaler.

Skole/hjem-samtalerne afvikles på Dybbøl-Skolen i løbet af uge 47. Samtalerne afvikles, så alle klassens samtaler placeres på én og samme dag.

Alle a-klasserne har samtaler om mandagen, b-klasserne om tirsdagen, c-klasserne om onsdagen, d-klasserne om torsdagen.

Samtalerne i udskolingen og på mellemtrinnet er ”behovssamtaler”, hvor såvel lærere, forældre og elever har mulighed for at tilkendegive et behov for samtale. I indskolingen er der samtaler med alle elever/forældre.

Samtalerne starter fra morgenstunden og forventes at vare ca. 15 minutter pr. elev. Samtalerne afsluttes senest kl. 17.00.Hvis der er behov for mere tid til en samtale aftales dette særskilt. Ved samtalerne deltager typisk dansk- og matematiklæreren, i udskolingen evt. andre efter behov.

Elevernes undervisning i den pågældende uge er planlagt af årgangens/afdelingens lærere og pædagoger. Der bliver tilrettelagt undervisning og læring, hvor eleverne skal være så selvhjulpne som muligt, f.eks. fagdage. Årgangsvis eller afdelingsvis varetager medarbejderne undervisningen, som så består af vejledning, inspiration og motivation. De medarbejdere, der skal deltage i samtaler kan dermed koncentrere sig om samtalerne, mens kollegerne er sammen med eleverne. De efterfølgende dage byttes der. Eleverne møder hver dag (mandag-fredag) fra kl. 08.10 – 13.40 og går fra, hvis de skal til samtale i undervisningstiden.

Målet er, at alle skal have optimalt udbytte af samtalerne.

Forældre og elever får på denne måde større mulighed for at tale med medarbejdere, der er friske og fokuserede og ikke skal løse opgaven efter en fuld arbejdsdag med undervisning og møder.

Skole/hjem-samtaler er vigtige. Det handler om jeres børns læring og trivsel.