Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Dybbøl-Skolens logo er et billede af Dybbøl mølle
Mobil menu

Værdigrundlag

Dybbøl-Skolens kerneopgave
Dybbøl-Skolens kerneopgave er i samarbejde med forældrene at skabe et miljø, hvor skolen er et godt sted at være og lære, så den enkelte elev trives og kan blive så dygtig som muligt på det faglige, sociale og personlige plan og dermed forberede sig på livet som ansvarlig og aktiv medborger i et demokratisk, foranderligt samfund.

 

Dybbøl-Skolens vision

Dybbøl-Skolen vil til stadighed være en tryg, udviklende og kvalitetsbevidst skole, der markerer sig som en af Danmarks bedste folkeskoler og arbejdspladser. En skole med traditioner hvor vi prioriterer og løbende udvikler trivslen og samarbejdet mellem elever, medarbejdere, forældre og det omkringliggende samfund.

 

Dybbøl-Skolens grundprincipper
Ved Dybbøl-Skolen:

 • Har vi alle – elever, medarbejdere og forældre – et ansvar for, at Dybbøl-Skolens kerneopgave og vision skal lykkes
 • Arbejder vi tillidsfuldt, anerkendende, engageret og positivt sammen med hinanden med respekt for forskellighed
 • Hjælper vi hinanden med at gøre tingene så enkle som muligt
 • Siger vi tingene der, hvor der kan gøres noget ved det

 

Dybbøl-skolens forventninger
Dybbøl-Skolen ønsker at handle hurtigt og konsekvent. Eleverne får det største udbytte af undervisningen på Dybbøl-Skolen, hvis forældre og elever medvirker positivt ved: 

at eleven

 • møder til tiden 
 • er undervisningsparat 
 • har fået udsovet
 • har haft en rolig morgen
 • har fået morgenmad
 • har medbragt madpakke
 • har lavet lektier

at eleverne

 • opdrages til at tage hensyn, respektere hinanden og udvise ansvarlig social opførsel
 • deltager aktivt i undervisningen og i skolens fællesskab
 • tiltaler både medarbejdere og andre elever høfligt og i et pænt sprog

at forældrene

 • viser tillid til skolen og omtaler den positivt
 • kontakter skolen før tvivlsspørgsmål bliver til problemer
 • er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med skolen og andre forældre
 • er parate til at vurdere en sag fra to sider bl.a. i konfliktsituationer
 • lærer eleverne at holde orden i skoletaske, pennalhus og idrætstøj
 • følger med i den elektroniske kontaktbog og informationer fra skolen
 • sørger for, at eleverne laver deres lektier
 • støtter indlæringen og viser interesse for undervisningen
 • deltager i skolens møder og arrangementer
 • overvejer enhver fritagelse fra skolen grundigt

 

at skolen

 • bliver respekteret som en arbejdsplads for både elever og medarbejdere
 • har en høj prioritet i såvel barnets som forældrenes hverdag

at forældrene tager medansvar for

 • elevernes almene viden og dannelse
 • eleverne vedrørende f.eks. seksualinformationer, rygning, alkohol og andre rusmidler
 • elevernes adfærd
 • elevernes færdsel i trafikken