Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Dybbøl-Skolens logo er et billede af Dybbøl mølle
Mobil menu

Trafiksikkerhed

Færdsel i trafikken
Gennem skoleforløbet modtager eleverne undervisning i teoretisk og praktisk færdselslære. Undervisningen baseres på de af Rådet for større Færdselssikkerhed udgivne materialer. De praktiske opgaver er, iagttagelsesøvelser – gå-prøve samt cyklistprøve. Den "lille" cyklistprøve finder sted i 2. eller 3. klasse og afvikles på skolens manøvrebaner, hvor balancefærdigheden afprøves.

Den "store" cyklistprøve finder sted i begyndelsen af 6. klasse og foretages på en fastlagt rute gennem Sønderborg. Her afprøves elevens kunnen i lovpligtige cykelregler. Eleverne bliver orienteret om og inddraget i løbende færdselskampagner.

Skole­patruljer
For at gøre elevernes færden til og fra skole så sikker som mulig, er der dagligt placeret skolepatruljer ved fodgængerfelterne på Gl. Åbenråvej og Åbenråvej. 
Hjælp os med at lære børnene, at de skal rette sig efter skolepatruljens anvisninger.

Post 1: Hovedindgangen på Gl. Åbenråvej
Post 2: Indgang til børnehaveklassen på Åbenråvej
Post 3: På Åbenråvej ved hallen 

Færdselsregler på skolens område
P-pladsen ved Gl. Åbenråvej er ensrettet og afsætning af elever skal ske langs med fortovet i højre side.

Da der er intensiv trafik på P-pladsen ved Gl. Åbenråvej om morgenen, opfordres forældre, som kører deres barn til skole, til ikke at stoppe midt på P-pladsen, da trafikken ellers blokeres og farlige situationer opstår.