Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Dybbøl-Skolens logo er et billede af Dybbøl mølle
Mobil menu

Lektiepolitik

Lektier er forberedelse til kommende undervisning, træning eller repetition af kendte fagområder. Lektier skal understøtte og konsolidere læringen ud fra undervisningen i skolen, eller forberede eleverne til den undervisning, de skal have i skolen.

Arbejdet med lektier er et led i elevens dannelsesproces, så eleverne lærer at tage ansvar, at planlægge deres tid og at udvikle gode arbejdsvaner.

Der gives lektier for på de fleste klassetrin i det omfang, lærerne finder det hensigtsmæssigt. De fleste elever får lektier for, men i samråd mellem lærer, elev og forældre kan den fælles lektiemængde justeres både i omfang og sværhedsgrad, hvis det skønnes fordelagtigt i forhold til den enkeltes trivsel og læring.

For skolens elever i indskolingen fremgår lektierne af ugeplanen i Meebook. Hvis der er ændringer til ugeplanen, meddeles dette via klassens skema i Aula-kalenderen. I mellemtrinnet og udskolingen fremgår lektierne i klassens skema i Aula-kalenderen.

Ved sygdom eller andet fravær er eleven eller forældre forpligtet til selv at indhente information om den forsømte undervisning i klassen.

Forældrene og eleven er hjemme garanter for lektielæsningen gennem hele skoleforløbet, og skolen anbefaler, at der skabes en fast struktur for arbejdet.

Lærerne gennemgår eller kontrollerer lektierne i det omfang, det findes hensigtsmæssigt for den ønskede læring.