Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Dybbøl-Skolens logo er et billede af Dybbøl mølle
Mobil menu

Valg til skolebestyrelsen

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, som er indskrevet i skolen samt af og blandt de personer, som i henhold til nedenstående også kan tillægges valgret og valgbarhed.

Valgret og valgbarhed forudsætter, at barnets skoleplacering er fastlagt inden valget.

Indskrivning af et barn kan finde sted fra begyndelsen af det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år. Barnet behøver ikke blive optaget i børnehaveklasse i det kommende skoleår, selv om det indskrives på dette tids-punkt.

Følgende personer kan optages på valglisterne, hvis de fremsætter ønske herom overfor skolens leder:

  1. Personer, der har modtaget et barn, som er indskrevet i skolen, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og som har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
  2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er ind-skrevet i skolen, og som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. Det forudsættes, at forældremyndigheden ikke ved aftale er delt mellem barnets forældre, og at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning.
  3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker deri.
  4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og vedkommende bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
  5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af betingelse 2.

Hvis man ønsker at blive optaget på valglisterne i henhold til punkt 1 - 5 kan valgbestyrelsen kræve fornøden dokumentation for, at de nævnte betingelser er opfyldt.