MENU
Aula_close Layer 1
Dybbøl-Skolens logo er et billede af Dybbøl mølle
Mobil menu

Forældreråd

For at fremme den enkelte klasses generelle trivsel i og uden for skolen, opfordres forældrene til at vælge et klasseforældreråd. Et klasseforældreråd er en uformel gruppe af forældre, der har klassens sociale trivsel for øje – alt vedr. undervisning påhviler skolens personale og ledelse.

Klasseforældrerådet skal bestå af 3-4 forældre. Klasselærer kan inviteres. Man vælges gerne for 2 år, forstået på den måde, at der hvert år udskiftes 1-2 forældre, således at kontinuiteten i klasseforældrerådet bevares.

Klasseforældrerådet vælger en tovholder, der så også er skolebestyrelsens kontaktperson.

Klasseforældrerådet opfordres til at arrangere mindst 2 arrangementer hvert skoleår – gerne et i efteråret og et i foråret. Arrangementerne er for klassens elever, forældre (og evt. også søskende) samt gerne klassens primære medarbejdere. Klassens primære medarbejdere er kun forpligtet til at deltage ved ét af arrangementerne.

Ideer til opgaver for et klasseforældreråd:

  • Medarbejderen bør henvende sig til klasseforældrerådet omkring planlægning af forældremøder. Klasseforældrerådet kan bidrage med punkter til dagsorden (klassedelen), fungere som mødeleder, skrive referater, være behjælpelig med praktiske opgaver m.m.
  • Klasseforældrerådet kan tage initiativ til forældreaftaler om emner som er alment gældende for klassen. F.eks. sengetider, lommepenge, afholdelse af fødselsdage, ”alle andre må”, legeaftaler, ”hvornår må man få mobiltelefon”, alkohol til fester osv.
  • Klasseforældrerådet kan (evt. i samarbejde med klasselæreren) tage initiativ til aktiviteter som f.eks. besøg på forældrenes arbejdspladser, skovture, fællesspisning, ekskursioner m.m.
  • Klasseforældrerådet er ansvarlig for en evt. klassekasse
  • Klasseforældrerådet opfordres til at kontakte forældre til nye elever for at byde dem velkommen

 

Klasseforældrerådet opfordres til at oprette en elektronisk mappe/et elektronisk arkiv, som klasserådet og klasselærer har adgang til. Dette til opbevaring og dokumentation for afholdte møder og arrangementer.

Mappen er desuden tænkt som et redskab til at fremme arbejdet i klasseforældrerådet, hvorfor det er vigtigt at mappen overleveres fra år til år til klassens nye forældreråd, således at klassens forældre altid kan se hvilke tiltag og arrangementer der har været i klassens tid på Dybbøl-Skolen.